Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch

ĐẠI HỌC NHA TRANG

TS. Quách Hoài Nam nhận định việc tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, với các doanh nghiệp sẽ tạo cơ hội cho sinh viên Trường ĐH Nha Trang được trải nghiệm, thực tập và có công việc ngay sau khi ra trường. Bên cạnh đó, cũng giúp cho các doanh nghiệp không bị thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ và giúp gia tăng uy tín cho Nhà trường.

https://nguonnhanluc.khanhhoa.gov.vn/dao-tao-nguon-nhan-luc/hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-du-lich-voi-cac-doanh-nghiep-tinh-khanh-hoa-298.html

ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Hội nghị là dịp để Nhà trường và các đơn vị phối hợp, hợp tác gặp gỡ, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp, hợp tác trong các lĩnh vực như thực tập, thực tế, giảng dạy, tuyển dụng, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đánh giá việc phối hợp, hợp tác đào tạo trong thời gian qua; thảo luận, định hướng công tác trong thời gian tới.

https://ukh.edu.vn/vi-vn/chi-tiet-tin/id/4977/Hoi-nghi-ket-noi-cac-don-vi-phoi-hop,-hop-tac-dao-tao