Liên hệ

Operation Manager

Lê Văn Bình 

(+84) 0932406462

Sales Manager

Võ Hoàng Bảo Long 

(+84) 0905280452

Event Manager

Nguyễn Tấn Phước 

(+84) 0938887385

Branch in Hanoi

Trịnh Bá Tuyên

(+84) 0983113636