Teambuilding cơ bản

Chủ đề: “Vượt Gian Nan - Đập Tan Thách Thức”

Mục tiêu: Cùng nhau tạo dựng lên những hình ảnh đoàn kết trong tổ chức/doanh nghiệp.

Hoạt động chính:

HOTLINE 24/7 (+84) 968 979 479
FacebookYouTube

Teambuilding nâng cao

Teambuilding thương hiệu

Tour du lịch gắn kết tập thể, Tour du lịch team building, Tour du lịch khen thưởng, Tour du lịch nghỉ dưỡng, Tour du lịch khám phá, Du lịch tri ân khách hàng, Du lịch kết hợp hội nghị, Tour du lịch học tập, Du lịch ngoại khóa cho học sinh