Teambuilding thương hiệu

Chủ đề: Cuộc đua kỳ thú (Amazing Race)

Mục tiêu: Loại hình này mang lại sự kích thích trực quan, tinh thần cạnh tranh cao, đẩy mạnh động lực thi đấu vì các đội nhìn thấy thứ tự của cuộc chạy đua thông qua kết quả được nhìn thấy của từng thử thách.

Hoạt động chính:

HOTLINE 24/7 (+84) 968 979 479
FacebookYouTube

Teambuilding cơ bản

Teambuilding nâng cao