Teambuilding thương hiệu

Chủ đề: Cuộc đua kỳ thú (Amazing Race)

Mục tiêu: Loại hình này mang lại sự kích thích trực quan, tinh thần cạnh tranh cao, đẩy mạnh động lực thi đấu vì các đội nhìn thấy thứ tự của cuộc chạy đua thông qua kết quả được nhìn thấy của từng thử thách.

Hoạt động chính:

Teambuilding cơ bản

Teambuilding nâng cao

Tour du lịch gắn kết tập thể, Tour du lịch team building, Tour du lịch khen thưởng, Tour du lịch nghỉ dưỡng, Tour du lịch khám phá, Du lịch tri ân khách hàng, Du lịch kết hợp hội nghị, Tour du lịch học tập, Du lịch ngoại khóa cho học sinh