Teambuilding nâng cao

Chủ đề: “One Team – One Dream”

Mục tiêu:

Hoạt động chính: (đối kháng hoặc xoay trạm)

Kết quả: Xây dựng thương hiệu.

Teambuilding cơ bản

Teambuilding thương hiệu

Tour du lịch gắn kết tập thể, Tour du lịch team building, Tour du lịch khen thưởng, Tour du lịch nghỉ dưỡng, Tour du lịch khám phá, Du lịch tri ân khách hàng, Du lịch kết hợp hội nghị, Tour du lịch học tập, Du lịch ngoại khóa cho học sinh